Prosjektledelse innføring

Modulutdanning: Modulen gir grunnleggende forståelse av begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Hva prosjektarbeid er, målformulering, planlegging og praktisk gjennomføring av enkle og bærekraftige prosjekter.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Begreper og kjennetegn ved prosjekt som arbeidsform  
  • Organisering og strukturering av prosjektarbeidet 
  • Nedbryting og planlegging av et prosjekt i hoved- og delaktiviteter
  • Formulering av mål i prosjekter 
  • Fremdrift- og ressursplanlegging  
  • Intro digitalt prosjektplanleggingsverktøy (Microsoft Project)
  • Prosjektsimulator (Project Illustrator)
  • Daglig prosjektarbeid 
  • Ledelse i et prosjekt
  • Teamtankegang 4MAT 

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha grunnleggende kunnskap om metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter inn mot Industri 5.0 med vekt på bl.a. å ivareta medarbeidere/ prosjektdeltakere. Du skal kunne initiere, planlegge og gjennomføre et prosjekt og utarbeide relevant dokumentasjon.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg grunnleggende kompetanse og ferdigheter innen prosjektledelse mot industri 5.0. Du vil kunne bidra inn i organisasjonens prosjekter som prosjektdeltaker. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 2, 2024
Søknadsfrist: 01.12.2023
Spørsmål: Kontakt: Ruth Laeskogen Hoff, ruthof@fagskolen-innlandet.no, +47 907 39 781

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal