Prosjektledelse fordypning

Modulutdanning: Modulen gir forståelse av begrepene prosjektarbeid og prosjektledelse innenfor industri 5.0. Videreføring og fordypning fra innføringsmodulen. Ressursplanlegging, økonomi, styring og oppfølging, ledelse, usikkerhetshåndtering, oppfølging og avslutning av et bærekraftig prosjekt.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Usikkerhet- og risikohåndtering i prosjekter
  • Interessentanalyse 
  • Tydelig og motiverende prosjektledelse 
  • Bygging av gode prosjektteam  
  • Lønnsomhets- og kostnadsestimering 
  • Informasjon og dokumentasjon i et prosjekt 
  • Avslutning og evaluering av et prosjekt 
  • Prosjektsimulatoren Project Illustrato
  • Det digitale planleggingsverktøyet Microsoft Project 

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om metodikk for styring, organisering og ledelse av bærekraftige prosjekter inn mot Industri 5.0 med vekt på bl.a. å ivareta medarbeidere/ prosjektdeltakere. Du lærer om håndtering av usikkerhet, ulike interessenter, kostnadsestimering, oppfølging, avslutning og evaluering av et prosjekt både gjennom teori og praktiske øvelser. 

Hva kan du bli?

Modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen prosjektledelse, og hvordan prosjekter skal gjennomføres mot industri 5.0. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 10, 2024
Søknadsfrist: 09.02.2024
Spørsmål: Kontakt: Ruth Laeskogen Hoff, ruthof@fagskolen-innlandet.no, +47 907 39 781

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal