Industriell produksjon i praksis

Industriell produksjon i praksis

Studiet er lagt opp til seks enkeltmoduler, da hver modul gir 5 studiepoeng der du kan velge å ta en enkelt modul eller ta alle modulene i studiet. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad – Manufacturing 4.0.

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modul­utdanning skal ha spisskompetanse innen industriell produksjon i praksis. Herunder fordypning i fagområdene hydraulikk, tegningslære, elektro, transmisjoner, maskinering og vedlikehold altså en kompetanse på viktige faktorer for å drive kostnadseffektiv industriproduksjon.

Fullført studie gir 30 studiepoeng, hver modul gir 5 studiepoeng. Studiet er modulbasert over ca 8- 10 uker med digital og desentralisert undrvisning, ulikt fra modul til modul.

Studiet omfatter følgende moduler:

  • Hydraulikk (5 stp)
  • Tegningslære (5 stp)
  • Elektro (5stp)
  • Transmisjoner (5stp)
  • Maskinering (5stp)
  • Vedlikehold (5 stp)

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om maskinteknisk drift, verktøy, vedlikehold og kunne gjøre rede for valg av løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes innen industriell produksjon. De skal også vite hvordan sikkert bruk og valg av verktøy og vedlikehold av dette for å bedre produksjonsflyten og skire HMS i alle prosesser i bedriften.

Studentene skal også kunne analysere og identifisere faglige problemstillinger innen fagfeltet for videre foreslå konkrete strategier/tiltak for økt kvaliteten og effektiviteten på arbeidet med mål om å levere rett kvalitet til sluttkunde. Studenten bidrar da til å utvikle en helhetlig kultur for kontinuerlig forbedring. 

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››