Entreprenørskap

Modulutdanning: Har du en forretningsidé og ønsker å starte virksomhet, eller ønsker du å forstå entreprenørtanken i virksomheten din? Det er et stort behov for nye løsninger i et mer bærekraftig og konkurransepreget samfunn. Modulen Entreprenørskap tar kort og direkte for seg hvordan du starter en virksomhet, og faktisk lykkes.

Entreprenørskap handler om å starte en virksomhet. Det kan være nye produkter, prosesser, tjenester eller forretningsmodeller. Entreprenørskap kan også gjøres vellykket uten å være basert på en enkelt god idé, kun være en sterk tro på å kunne gjøre det bedre enn eksisterende virksomheter. Entreprenørskap kan gjøres av en person, eller en gruppe, eller fra eksisterende virksomhet.

Det er mange drivkrefter som fører til behovet og ønsket om å etablere en bedrift.

Entreprenørskap brukt riktig er viktig for samfunnet.  Det kan bidra til nyskaping, effektivitet, økt konkurranse og endringene kan bidra til fornyelse innen bærekraft, sirkulær økonomi og grønt skifte.

I modulen kan du ta med deg en egen idé, en gruppes idé, eller får utlevert en idé og en case. Ideen er basis for å arbeide med metoder for hvordan en kan konvertere et frø til virksomhet og verdiskaping.  Ideen blir brukt som et virkelig startpunkt for en virkelig etablering.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Idéutviklingsprosessen   
  • Bedriftsetablering                               
  • Bygge virksomhet                                   

Du får kunnskap om ulike typer virksomheter, formaliteter og krav og hvordan bedrifter etableres. Du vil se at det å etablere en virksomhet er enkelt, men å lykkes krever mer. Du får kunnskap om finansieringsmuligheter og det mest vesentlige av krav til å drive virksomhet etter etablering.

Du får kunnskap om hvordan en kan bygge en virksomhet, prosessene og arbeidsrommet. Forståelsen av hvor viktig det er å kjenne egne drivkrefter og motivasjon, men også like viktig å forstå motivasjon til medarbeidere og partnere. Og hvordan du kan møte og bruke samfunn, verdier og etikk. Du lærer å forstå hvorfor en må tenke positivt, men også være realistisk og redusere risiko.

Hva kan du bli?

Du kan bli entreprenør alene, eller i en gruppe med samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere kan være fagpersoner som fyller ut dine evner, eksisterende virksomheter, investorer eller venner og familie.

Du kan bli en verdifull ansatt i en bedrift. En ansatt som forstår hva som kreves og en ansatt som tar iniativ, en nøkkel person for vekst. Du kan få realisert dine egne behov for det som driver entreprenørskap. Du kan bidra til å få realisert mer av de behov som samfunn, virksomheter og organisasjoner har.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 16, 2024
Søknadsfrist: 22.03.2024
Spørsmål: Kontakt: Ruth Laeskogen Hoff, ruthof@fagskolen-innlandet.no, +47 907 39 78

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal