Ikon Teknologifag

Teknologifag

Teknologifag

Industriell digitalisering Foto Tom Kolstad

Industriell digitalisering

Datateknologien utvikles raskt, og den har skapt en industriell revolusjon som krever dyktige fagfolk til å ivareta produkter, maskiner og produksjonsprosesser.
Kongsberg Automotive

Industriell teknologiledelse

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang.
LEAN AdobeStock

Lean

Modulutdanning: Målet med studiet er at du skal kunne benytte ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og du skal kunne kartlegge og analysere prosesser, verdi og -forsyningskjeder.
Kompositt_Kongsberg_Automative

Materialkunnskap og produksjonsmetoder plast

Modulutdanning: Denne utdanningen gir deg kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. Sentralt står også prosessene fra oljeproduksjon til petrokjemi, de vanligste plasttypene, bruk av additiver, merking, gjenbruk og resirkulering, materialegenskaper og målemetoder.
Smart og grunn­leggende vedlikehold Tom Kolstad

Smart og grunn­leggende vedlikehold

Modulutdanning: Denne utdanningen gir deg kunnskap om hva smart vedlikehold og total vedlikeholdsforståelse er. Du får vite hvordan sikkert vedlikehold fungerer sammen med HMS-prosedyrer i en bedrift, dessuten om bruken av Lean vedlikehold.
Gjenbruk i plastindustrien

Sirkulærøkonomi og gjenbruk, plast

Modulutdanning: Utdanningen tar for seg sirkulærøkonomi, gjenvinningspolitikk og verdikjeder, og du får kunnskap om bioplast og prosessene innen mekanisk og kjemisk resirkulering. Du lærer hvordan man designer produkter og bruker resirkulert materiale.
Supply Chain Management

Logistikkstyring og -ledelse

Modulutdanning: Utdanningen gir deg kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer, og hvordan du forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrømsanalyser og andre Lean-metoder. Du lærer også om innkjøpsledelse, strategi for leverandørutvikling, og å bruke logistikk for å skape konkurransefortrinn.
Hydraulikk_teaser.jpg

Hydraulikk

Modulutdanning: Målet med modulen er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hydraulikk, som strekker seg fra elektroniske styresystemer, hydraulikkolje til komponentlære, system og mekanisk forståelse.
Industriell produksjon ved Kongsberg Automotive

Industriell produksjon i praksis

Utdanningen gir deg kompetanse om viktige faktorer for å drive kostnadseffektiv industriproduksjon; fagområdene er hydraulikk, tegningslære, elektro, transmisjoner, maskinering og vedlikehold. Hvert av de seks fagområdene er en egen modul.
Industrifagskolen

Industrifagskolen, Industriell digitalisert automasjon (IDA)

Mange bedrifter trenger korte og spissede utdanninger. Industrifagskolen er utviklet spesielt for å gi fagarbeidere i industrien et tilbud om korte moduler som gir deg ny innsikt, og samtidig muligheten til å bygge deg en fagskoleutdanning.