Grønn logistikk - Foto: AdobeStock

Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, da skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

Etter endt utdanning har studentene opparbeidet kompetanse innen kostnadseffektivitet i produksjonen, økt kunnskap om bærekraft og prinsippene innen sirkulærøkonomi, og kompetanse innen digitalisering, automasjon og innkjøp. 

Arbeidslivet 

I tett samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger og næringslivet har Fagskolen Innlandet utarbeidet tre modulbaserte studier innenfor Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden. Bærekraftsperspektivet og sirkulærøkonomien tas inn i jobbhverdagen. 

En «grønn bunnlinje» er ikke bare bra for miljøet, men også for selskapets økonomi. Dagens arbeidsliv krever tilvirkningsmetoder som møter behovet for fremtidige generasjoner, med fokus på klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Med kunnskap om sirkulærøkonomi evner vi å ivareta produktene vi produserer og materialene de består av, slik at de kan benyttes igjen og igjen- i stedet for stadig hente mer ressurser ut fra naturen.  

Tre moduler

Studiet består av følgende tre moduler som hver gir 5 studiepoeng:

 1. Bærekraft i forsyningskjeden 
 2. Innkjøp, digitalisering og bærekraft
 3. Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Gjennomføring 

Modul 1 - Bærekraft i forsyningskjeden, oppstart uke 36, 2023. Søknadsfrist 7. juni 2023:

 • Forsyningskjeder og forsyningsledelse
 • Bærekraft og sirkulær økonomi
 • Drivkrefter og trender i det grønne skiftet 

Modul 2 - Innkjøp, digitalisering og bærekraft, oppstart uke 2, 2023. Søknadsfrist 2. januar 2023:

 • Innkjøpets betydning for bedriften for effektiv drift og bærekraft
 • Totalkostnaden ved innkjøp knyttet mot digitalisering
 • Innkjøpsprosessen 

Modul 3 - Verdikjeden - digitalisering og automasjon, oppstart uke 15, 2023. Søknadsfrist 11. mars 2023:

 • Digitale verdikjeder
 • Digital sporing i verdikjeden
 • Lean – databaserte fakta i forbedringsarbeidet
 • Endringsledelse – grønne beslutninger basert på ferske data 

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev (alle fag-/svennebrev gjelder) eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Søknad sendes direkte til skolen. Se informasjon om hvordan du søker under hver modulbeskrivelse.

Har du spørsmål, ta kontakt med Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781