Presisjonsteknologi

Grønn teknologi og presisjon i jordbruket

Modulutdanning: Grønn teknologi og presisjon i jordbruket krever kunnskap for at det skal være enkelt, anvendbart og nyttig. Fagskolen Innlandet har utviklet et nytt studium innenfor jordbruk og teknologi.

Studiet er utviklet i samarbeid med blant andre NIBIO Apelsvoll, Høgskolen i Innlandet avdeling Blæstad og NLR Innlandet. Det skal legges til rette for en praktisk undervisningsform der bruk av og forståelse for ny teknologi er sentralt i studiet. Studiet skal øke kunnskapen rundt dataverktøyer, analyse av data fra produksjoner og droner.

I samarbeid med NIBIO vil studiet bidra til å skape et møtepunkt for forskning, industri og gårdbrukere, som kan fremme innovasjon og formidle kunnskap.

Hvem er studiet for:

Gårdbrukere, rådgivere, faglærere

Mer informasjon:

For mer info og innspill til studiet ta kontakt med:

Lars Magne Mauset: larmau@fagskolen-innlandet.no

Marit Ruud Skolseg: marsko@fagskolen-innlandet.no

Oppstart

Oppstart januar 2023