Industrifagskolen, Industriell digitalisert automasjon (IDA)

Mange bedrifter trenger korte og spissede utdanninger. Industrifagskolen er utviklet spesielt for å gi fagarbeidere i industrien et tilbud om korte moduler som gir deg ny innsikt, og samtidig muligheten til å bygge deg en fagskoleutdanning.

Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang tidligere. Regjeringen har startet et bransjeprogram der staten, arbeidsgivere og fagbevegelsen samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Industrifagskolen bidrar til å sikre bedriftenes konkurransekraft i et krevende, høyteknologisk og digitalt arbeidsliv. Tilbudet er finansiert over statsbudsjettet, noe som betyr at utdanningen er gratis.

Undervisningen er nettbasert, og de fysiske samlingene skjer på Læringsfabrikken på Raufoss.

Hva lærer du?

Etter gjennomført utdanning skal du ha kompetanse innen produktutvikling, produksjonsmetoder, automasjonsteknikk, kommunikasjon i automatiserte anlegg, datanettverk, sporingsteknologi og databaser.

I Industrifagskolen er det et obligatorisk forkurs, med oppstart uke 5/2023. Forkurset gir ikke studiepoeng, men arbeidsmengden tilsvarer 5 stp.

Øvrige moduler er:

 • Fleksibel digitalisert produksjon (10 stp.)
 • Industriell intelligens (10 stp.)
 • Tingenes internett og stordata (10 stp.)

Hva kan du bli?

Denne utdanningen passer deg som er fagarbeider eller har jobbet lenge i produksjonen. Den passer for deg som ønsker en teknisk etterutdanning som kan kombineres med å jobb. Gjennom denne utdanningen vil du få kompetanse som gjør deg i stand til å delta i planlegging, kommunikasjon og forbedringsarbeid i egen bedrift.

Gjennomføring

Obligatorisk forkurs

Oppstart: Uke 5, 2023

 • Kommunikasjon m/studieteknikk
 • Elektroteknikk
 • Mekanikk m/praktisk regning

 

Moduler

Modul 1: Fleksibel digitalisert produksjon (10 stp.)
Oppstart: Uke 11, 2023

 • DAK – 3D-modellering og konstruksjon
 • DAP – Tilvirkningsteknologier
 • Produktutvikling
 • Industrielle robot- og Cobot-systemer
 • Produksjonslogistikk

Modul 2: Industriell intelligens (10 stp.)
Oppstart: Uke 34, 2023

 • Automatisering
  • Automasjonsprosesser
  • Programmering av PLS
 • Dokumentasjon
  • Dokumentasjon av industrielle styingssystemer
  • Standarder og normer

Modul 4: Tingenes internett og stordata (10 stp.)
Oppstart: Uke 47, 2023

 • Grunnleggende IKT
 • Databaser
 • Datanettverk
 • Tingenes internett
 • Skybasert lagring og tjenester
 • Statistikk
 • Datafangst og- analyse

Opptakskrav

Enten
1. Søkeren har fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.
eller
2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, minst fem år, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (vg1) og videregående kurs (vg2) i yrkesfaglige studieretninger
3. Søkeren har grunnleggende digital forståelse og brukerferdighet, herunder bruk av pc.

Slik søker du:

Søknadsfrist: 15. januar 2023
Søknad: Se søknadsskjema for informasjon om hvordan du søker og hvor søknaden skal sendes.
Spørsmål: Ta kontakt med Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781 eller e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, dersom du har spørsmål om søknad og opptak.