Industriell produksjon i praksis

Utdanningen gir deg kompetanse om viktige faktorer for å drive kostnadseffektiv industriproduksjon; fagområdene er hydraulikk, tegningslære, elektro, transmisjoner, maskinering og vedlikehold. Hvert av de seks fagområdene er en egen modul.
Bilde
d

Studiet består altså av seks enkeltmoduler, der hver modul gir 5 studiepoeng. Du kan velge å ta en enkelt modul eller å ta alle modulene. Du kan også benytte studiet som en del av en fagskolegrad.

Hva lærer du?

Du får kunnskap om maskinteknisk drift, verktøy og vedlikehold, og du skal kunne gjøre rede for valg av løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes innen industriell produksjon. Viktige temaer er også sikker bruk og valg av verktøy, og vedlikehold av dette for å bedre produksjonsflyten og sikre HMS i alle prosesser i bedriften.

Studiet omfatter følgende seks moduler:

  • Hydraulikk (5 stp.)
  • Tegningslære (5 stp.)
  • Elektro (5 stp.)
  • Transmisjoner (5 stp.)
  • Maskinering (5 stp.)
  • Vedlikehold (5 stp.)

Modulene kan tas uavhengig av hverandre. Studenten setter sammen de modulene som passer best etter individuelle behov.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Du vil kunne analysere og identifisere problemstillinger innen fagfeltet og foreslå konkrete strategier/tiltak for å øke kvaliteten og effektiviteten på arbeidet. Med den nye kompetansen kan du bidra til å utvikle en helhetlig kultur for kontinuerlig forbedring. 

Fullført studium (seks moduler) gir 30 studiepoeng. Beregnet studietid er ca. 8-10 uker med digital og desentralisert undervisning, ulikt fra modul til modul.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføring

Modul 1: Hydraulikk
Søknadsfrist: 15.10.2022. Oppstart uke 42, 2022

Modul 2: Tegningslære
Søknadsfrist: 16.12.2022. Oppstart uke 02, 2023

Modul 3: Elektro
Søknadsfrist: 10.02.2023. Oppstart uke 11, 2023

Modul 4: Transmisjoner
Søknadsfrist 05.05.2023. Oppstart uke 23, 2023

Modul 5: Maskinering
Søknadsfrist 10.09.2023. Oppstart uke 45, 2023

Modul 6: Vedlikehold
Søknadsfrist 09.01.2024. Oppstart uke 05, 2024

Kontaktperson

Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

Søknad sendes direkte til skolen. Se informasjon om hvordan du søker under hver modulbeskrivelse.